Skip to main content

В УКРАЇНІ НОВИЙ СПАЛАХ КОРУ – ОДНІЄЇ З НАЙБІЛЬШ ЗАРАЗНИХ ІНФЕКЦІЙ, ВІДОМИХ У СВІТІ

| ,

В межах Європейського тижня імунізації (EIW) Всесвітня організація охорони здоров’я надає інформаційні матеріали про спалахи кору в Україні.

Спалахи кору

Спалахи цієї інфекції мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожних чотири-п’ять років. Попередній спалах кору стався у 2017–2019 роках. Одна з причин цього — недостатнє охоплення ще­пленнями. Війна створює ще більш сприятливі умо­ви для поширення кору через руйнування медич­ної інфраструктури, а відтак ускладнення доступу українців до медичних послуг, зокрема вакцинації, великих скупчень людей у прихистках, евакуацій­ному транспорті та центрах для переселенців. У та­ких умовах кір може поширюватися швидше, тому важливо захистити себе та дітей — вакцинуватися.

Кір — одна з найбільш заразних інфекцій, відо­мих у світі

9 із 10 неімунізованих людей, що контактують із хво­рим, будуть заражені.

Morbillivirus, вірус кору, швидко передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом, тоб­то під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на по­верхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Тяжкий перебіг кору

Кір може мати тяжкий перебіг. Інкубаційний період хвороби (тобто період, коли симптоми ще не про­ являються) становить 10–12 днів. Перші симптоми хвороби такі: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, за­палення слизової оболонки очей (сльозотеча, світ­лобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювання. На четвертий-п’ятий дні хвороби з’являється черво­ний висип — спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом по всьому тілі. Людина хворіє до чотирьох тижнів і довше. Хворі на кір часто потребують гос­піталізації. Тривалий час вони є заразними: можуть поширювати кір за 4 дні до і через 4 дні після появи висипів.

Кір має серйозні ускладнення

Захворювання може призвести до пневмонії, вуш­ної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Усі діти та дорослі, які не отримали щеплення, під загрозою

Хвороба небезпечна для всіх невакцинованих дітей та дорослих. У дорослих і дітей, молодших року, кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не були вакци­новані, також є вразливими до захворювання.

У вагітних жінок, не щеплених від кору, хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з малою вагою.

Невакциновані медичні працівники мають дуже високий ризик захворіти.

Ліків від кору не існує

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний надійний захист від цієї небезпечної хвороби — вакцинація. Дотримання здорового способу життя, так званий «загальний імунітет» НЕ за­хищають від кору!

ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРУ — НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

Вакцина рятує

Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років. Вакцина зарекомендувала себе як без­печний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити за­хворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизи­лася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі.

Від кору захистять дві дози вакцини

Вакцинація формує специфічний імунітет, унас­лідок чого організм людини стає нечутливим до інфекції. Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, в Україні, в 12 місяців дитині роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — ревакцинацію. Ці дві дози вакцини за­безпечують захист організму від кору. Для дітей до 18 років вакцинація від кору в Україні є гаран­тованою державою, тобто безоплатною.

Вакцина проти кору безоплатна для дітей в Україні

Вакцина проти кору входить до складу комбіно­ваної трикомпонентної вакцини КПК (для профі­лактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Вакцини КПК містять живі атенуйовані (штучно ослаблені) віруси кору, паротиту і краснухи.

Наразі в Україні для щеплень КПК використову­ються безпечні та ефективні вакцини

Пріорикс™/Priorix™ від GlaxoSmithKline Biologicals s.a та M-M-R®II від Merck Sharp&Dohme LLC. За складом вони однакові, тож якщо людина отрима­ла першу дозу однієї вакцини, то другу дозу вона може отримати тієї вакцини, яка є в наявності.

Вакцини розподіляються серед державних і при­ватних медичних закладів, які уклали договір із НСЗУ, щоб люди могли отримувати необхідні ще­плення безоплатно.

Захист від кору потрібен дитині, якщо:

 • Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із щепленням КПК.
 • Дитина старша від 1 року і ви пропустили пер­ше щеплення: негайно надолужте його.
 • Дитині 6 років — час отримати другу дозу КПК.
 • Дитина пропустила другу дозу в 6 років — не­гайно зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.
 • Дитині 6 та більше років, і вона не має жод­ного щеплення КПК — зробіть два щеплення з інтервалом в один місяць.
 • Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку обов’язково вакцинуйте ди­тину! Додаткове щеплення від кору НЕ шко­дить дитині, а навпаки — посилює захист.
 • Дитина від 6 місяців контактувала з хворим на кір — рекомендовано негайно щепити дити­ну. Введена доза (нульова) не зараховується як перша доза вакцинації за віком. Подальші щеплення проводяться згідно з календарем профілактичних щеплень, з дотриманням ін­тервалу між нульовою дозою та подальшими плановими щепленнями не менше одного мі­сяця.

Не відкладайте візит до лікаря —зробіть щеплення від кору! Підлітки та дорослі також потребують захисту від кору

Під час спалаху це дуже важливо, адже дорос­лі, як і діти, можуть захворіти на кір, мати тяжкий перебіг хвороби й потребувати госпіталізації. Ін­фекція може викликати ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності та смерті.

Якщо у вас є сумніви щодо того, чи хворіли ви в дитинстві на кір або чи були вакциновані від кору, потрібно зробити щеплення від цього високоза­разного захворювання принаймні однією дозою.

Підлітки, які не отримали вакцину КПК, можуть щепитися нею безоплатно до 18 років. Зазвичай дорослі можуть отримати щеплення від кору за власний кошт, і схема імунізації передбачає вве­дення двох доз вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) із мінімальним інтервалом у 28 днів.

Під час спалаху дорослим, які не хворіли не кір і не були щеплені раніше, за наявності достатньої кількості вакцин можуть зробити щеплення безо­платно.

Протипоказання для вакцинації КПК

Перелік протипоказань для вакцинації КПК неве­ликий. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, а також людям у ста­нах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується. Наприклад:

 1. Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38°С.
 2. Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи коли відо­мо про алергічну реакцію на один із компонен­тів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин тощо).
 3. Захворювання і стани організму, при яких піс­ля введення вакцини імунітет може не сфор­муватися (наприклад, в умовах хімієтерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів та інших ліків, що при­гнічують імунітет; при СНІДі).
 4. Вагітність. Вакциною КПК не щеплюють вагіт­них, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору рекомендовано зробити на етапі планування вагітності або підготовки до неї.

Після гострих захворювань щеплення можна робити відразу після одужання. Так само після операції: не потрібно чекати, наприклад, місяць — щеплення можна робити, щойно дитина поч­не почуватися добре після хірургічного втручан­ня. До речі, не слід відмовлятися від вакцинації живою вакциною і перед плановим оперативним втручанням: якщо дитина почувається добре, від­кладати щеплення КПК немає причин.

Важливо, щоб батьки не відкладали щеплення КПК надовго, позбавляючи дитину захисту від кору, а також не відкладали щеплення після тимчасових протипоказань на невиправдано тривалий час.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД КОРУ: ПРО ЩО ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ

Підготовка до щеплення не потрібна!

Вакцинація не вимагає змін звичного способу життя: не потрібно дотримуватися дієти, прийма­ти ліки, наприклад, жарознижувальні чи протиа­лергічні препарати, перед щепленням. Не потріб­ні аналізи крові, сечі, «імунограма». Ані в наказах МОЗ України, ані в міжнародних рекомендаціях не зазначено жодних додаткових обстежень.

Лікар огляне дитину перед щепленням, розповість про можливі реакції, назве симптоми, за яких не­обхідно звертатися по медичну допомогу, а також повідомить, коли потрібно зробити наступне ще­плення.

Стежте, щоб вакцини вводили правильно

Вакцину ніколи не вводять у сідницю. Якщо вак­цина потрапить у жировий прошарок, вона може втратити свої властивості. Якщо зачепити голкою сідничний нерв, це може призвести до больового синдрому та інших порушень. Зауважте, що:

 • дітям до трьох років укол роблять у пере­дню поверхню стегна;
 • дорослішим дітям укол роблять у плече.

Після щеплення спостерігайте за дитиною

Не йдіть із поліклініки одразу після щеплення. Залишіться на 15 хвилин, щоб лікар міг побачи­ти, що в дитини немає реакції негайного типу на вакцину.

Незначне почервоніння та дискомфорт у місці ін’єкції, підвищення температури чи іноді легкі висипи на шкірі — це нормальні реакції на ще­плення. Ці симптоми — ознака того, що вакцина діє та організм дитини формує імунітет. Вони за­звичай самі минають за кілька діб.

Якщо підвищена температура турбує дитину, ви можете дати їй жарознижувальне — відповідно до порад вашого лікаря.

Зверніться до лікаря, якщо:

 • у дитини висока температура, яка важко збивається жарознижувальними препара­тами;
 • дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;
 • дитина млява, дуже зблідла;
 • дитина відмовляється від води та їжі, блює;
 • дитина виражено занепокоєна, довго плаче.

  НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ПРО ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРУІ ВІДПОВІДІ НА НИХ

Чи можна вакцинуватися під час спалаху кору?

Під час спалаху надзвичайно важливо захисти­ти дитину від кору. Якщо дитині виповнюється 12 місяців або 6 років, якщо дитина пропустила планове щеплення від кору раніше — вакцину­ватися вкрай потрібно! Щеплення — єдиний на­дійний спосіб здобути захист від інфекцій. Так само якщо дорослий не має щеплення, його по­трібно зробити.

Який порядок дій у разі, якщо невакцинована людина контактувала з хворим на кір?

Після контакту з хворим на кір така людина має отримати вакцину від цієї хвороби протягом перших 72 годин. У деяких випадках є показан­ня для екстреної профілактики шляхом введен­ня імуноглобуліну.

Навіть якщо минуло понад 72 години з моменту контакту, все одно варто провести вакцинацію КПК якомога раніше.

Якщо людина вже має одне щеплення й контак­тувала з хворим на кір, то незалежно від її віку потрібно ввести другу дозу вакцини, але не ра­ніше, ніж через один місяць після попередньої дози КПК.

Чи можна вакцинувати дітей, які мають хронічні захворювання?

Діти, що мають бронхіальну астму, цукровий ді­абет, муковісцидоз, онкологію чи інші хронічні захворювання, потребують щеплення в першу чергу, адже ризик зараження кором і розвит­ку серйозних ускладнень після хвороби у них значно вищий.

Якщо батьки вказують на те, що записи про щеплення їхньої дитини є неправдивими, та/або не пам’ятають, які із записаних у довідці дитини щеплень робили насправді?

У такому випадку батькам треба звернутися до медичного закладу і зробити дитині щеплення. Додаткове щеплення від кору НЕ шкодить дити­ні, а навпаки — посилює захист.

Якими є ризики відмови від вакцинації?

Імовірність заразитися кором для невакцинова­ної людини, яка контактувала з хворим на кір, становить 90%. У понад 5% людей, які перехво­ріли на кір, розвиваються порушення здоров’я на все життя.

Ризик ще можна описати так: з 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 хворіє на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення.

Чому не варто покладатися на «природний імунітет»?

Якщо невакцинована дитина заразиться і пе­рехворіє на кір, у неї, певна річ, сформується природний імунітет проти цього захворювання. Однак кір має тяжкий перебіг (хворий часто по­требує госпіталізації). Хворі на кір довго зали­шаються заразними, їх потрібно ізолювати на тривалий час. Інфекція може викликати усклад­нення (отит, пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті.

Чому деякі люди хворіли, навіть якщо були пов­ністю вакциновані?

Імовірність захворіти після щеплення існує, адже жодна вакцина не може дати 100% захи­сту. Проте навіть якщо щеплена людина захво­ріє, хвороба буде мати значно легший перебіг, без серйозних ускладнень.

У 3–5% людей не формується імунітет після вакцинації. Тому ті, чий організм не відповів на вакцину, повинні бути захищені колективним імунітетом, який досягається завдяки високому рівню охоплення щепленнями.

До того ж варто зважати на те, що деякі відомо­сті в довідках про щеплення можуть не відпові­дати дійсності. Крім того, захворіти можуть ті, кому ввели вакцину, яка зберігалася в неналеж­ний спосіб і втратила свої властивості.

Як зробити щеплення, якщо ваш лікар/педіатр не доступний або ви в іншій області?

Необхідні щеплення можна зробити в будь-якому медичному закладі, де є вакцини. Для цього не обов’язково укладати декларацію із тим лікарем чи педіатром, до якого ви звернетеся щодо вак­цинації.

Інформацію, як і де вакцинуватися в регіоні, у яко­му ви перебуваєте, можна отримати в лікаря або за телефоном гарячої лінії Національної служби здоров’я України (НСЗУ): 16-77.

Куди звернутися в разі виникнення запитань щодо щеплень?

З 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю фахівці й фахівчині Національної гарячої лінії «Спільно до здоров’я» консультують щодо:

 • щеплення дітей та дорослих;
 • грудного вигодовування та харчування дітей до 3 років.

Номер телефону гарячої лінії «Спільно до здо­ров’я»: 0 800 351 896

На ваші запитання відповідатимуть медичні пра­цівники, експерти з вакцинації, а також консуль­тантки з грудного вигодовування. Дзвінки без­коштовні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.

Лінія створена ЮНІСЕФ в Україні та Українським католицьким уні­верситетом за підтримки Міністерства охорони здоров’я та USAID Ukraine у партнерстві з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер», ГО «ВакциНація». Проєкт співфінансується ЄС та урядом Німеч­чини та реалізується GIZ у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ України.

Пам’ятайте!

Вакцинація є законним правом кожного й кожної з нас на захист від інфекцій, які можуть призвести до ускладнень або смерті.

Вакцинація — це також наш обов’язок: перед на­шими дітьми, рідними, громадою і всіма людьми, які мешкають в Україні. Захищаючи наших дітей і себе від небезпечних хвороб, ми водночас роби­мо внесок у захист України.